top of page

Generalforsamling 2024

Opdateret: 2. jul.

Det er en udokumenteret påstand herfra at årets generalforsamling i Bredbåndsforeningen Primanet nok var den korteste nogensinde i foreningens historie. På kun 1 time og 15 minutter nåede man igennem dagsordenens 10 faste punkter inklusive en lille omvej til "et interessant emne fra nettet".


Primanet generalforsamling

Men som en stemme fra salen kommenterede: "I gør det så fremragende at det er svært at være utilfreds". Stemningen var da også særdeles positiv fra starten og der blev ikke brug for de uddelte stemmesedler. Tværtimod måtte dirigenten, advokat Jarl Mark Herringe flere gange se sig overhalet indenom af klapsalver der tilkendegav salens godkendelse af punkter på dagsordenen.


Fremgang på alle parametre

Tilfredsheden er da heller ikke ubegrundet. Formand Henrik Hansen indledte sin beretning med at fortælle om fremgang på stort set alle parametre. Rekordomsætning på knap 7,2 mio. kr. og ca. 4500 tilsluttede husstande, skal ses på baggrund af en 18% støt stigning i medlemstallet over de sidste fem år, en attraktiv pris der er ca. halvdelen af prisen på billigste fiberforbindelse (ultimo 2023), og så ikke mindst den omstændighed at teknikerne, hvis mission det er at levere professionelt arbejde og 1. klasses service til medlemmerne, går det stykke længere for at levere lige netop den forbindelse medlemmerne har behov for. Det er især dette der gør at Primanet på Trustpilot bliver bedømt som "Fremragende" med 4,7 stjerner ud af 5 mulige.


Opgradering af infrastruktur og medlemmernes WiFi

Formanden fortalte om det løbende vedligeholdelses- og opgraderingsarbejde på både infrastruktur og på brugersiden. Den 12. september 2023 kl. ca. 9.00 holdt alle vejret da Primanet skiftede alle leverandører ud med nye og fordoblede kapaciteten. Forud var gået måneders arbejde med at opsætte nyt grej på alle knudepunkter parallelt med det eksisterende og teste det af. Kl. 9.00 blev der "trykket på knappen" og efter ca. 20 sek. var al trafik rykket over på den nye forsyning og infrastruktur og kapaciteten sikret år frem. Interesserede kan læse mere her.


Henrik Hansen kom også omkring nogle af de øvrige tiltag der har været i 2023, heriblandt Primanets tilbud om hjælp til opgradering af medlemmernes WiFi installationer, der som et langsigtet projekt efterhånden har løbet i et par år. Medlemmer der tager imod tilbudet, ender ofte med at have dobbelt hastighed af hvad de er vant til eller mere.


Primanet vokser stadig

Der har været en pæn tilvækst i antallet af medlemmer flere steder i Primanets dækningsområde og her tegner Auning og omegn sig for en stor andel. Mest er det koncentreret om det nye boligområde i nord, hvor der er rejst endnu en sender. I hele det bestående dækningsområde er der flere steder også opsat nye sendere for at få udfyldt åbenlyse huller i dækningen. Et eksempel herpå er Revn ved Grenå.


Primanet vokser støt og roligt, konstaterede Henrik Hansen, og vækst er nødvendigt. Ikke for sin egen skyld, men for at holde økonomien konsolideret, og fordi jo flere vi er, jo billigere bliver det for den enkelte. Da vi er en forening der ikke udbetaler udbytte til aktionærer, kan vi kanalisere stort set alt overskud tilbage i nettet i form af nyt og moderne grej til både nybygning og vedligeholdelse. Mulighederne for trådløst netværk som Primanets, er teknisk set efterhånden på højde med fiber, både hvad angår hastighed og stabilitet, og der sker hele tiden ny udvikling der har teknikernes opmærksomhed.


Både Primanets medlemstal og dækningsområde øges. En af de måder det bl.a. sker på, er åbenhed og parathed til at snakke optagelse med medlemmer og netværk fra de gamle søsterforeninger i Djurslands.net. Primanet startede selv som en sammenlægning af Nørredjurs.net og Rougsø.net i 2000. I 2020 kom Midtdjurs.net med i fællesskabet, og pt. forhandles der med endnu en af de gamle foreninger om optagelse i Primanet.


J38 - samvær og teknik

Afslutningsvis fortalte Henrik Hansen lidt om et initiativ, som ret beset har været undervejs i hele Primanets levetid, nemlig "implementeringen" af stk. 2 i formålsparagraffen, der lyder: "Fremme IT-samarbejde- og udvikling i foreningens virkeområde". I de sidste år har det ført en meget stille tilværelse, men nu forsøger vi at puste nyt liv i ideen


I mange år var Primanets lokaler i Jernbanegade 38 i Allingåbro ramme om et ugentlige samvær der opstod imellem de frivillige og også medlemmer der ind imellem havde brug for hjælp til en computer, en printer eller en eller anden dims der var i udu. I daglig tale hed det "klubben" eller bare "J38". Der blev snakket teknik, drukket kaffe, fortalt røverhistorier, grint og hygget.


Tiden har imidlertid gjort indhug i de frivilliges rækker, flokken er skrumpet de senere år og to år i isolation under corona gjorde sit til at mødefrekvensen smuldrede. Vi er simpelthen blevet for få til at genrejse det der var. Men både bestyrelsen og formanden mener det er synd og skam hvis det skal dø ud. Der er stadig et formål det er værd at forfølge.


Anledningen til genrejsning af interessefællesskabet og det sociale samvær bød sig, da et pænt stort lokale i den bygning hvor Primanet har til huse blev tilbudt foreningen. Der blev skabt kontakt til andre foreningsmennesker om at starte et fælles mødested og vi følte i Primanet at interessen var tilstrækkelig stor til at vi turde skrive under på en lejekontrakt. Hvis du er interesseret kan du læse mere her om "J38 – samvær og teknik".


Lokalet er pt. ved at blive renoveret og bliver formentlig klar i løbet af april eller maj måned, hvor åbningen vil blive annonceret både her og på Facebook.


Formanden takkede herefter for den gode tilslutning til generalforsamlingen, som i god ro og orden sluttede af med livlig snak rundt om ved bordene, ledsaget af indtagelsen af en let og lækker anretning.

37 visninger

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page